Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cancerforskning

Korion tas ut från embryon av zebrafiskar sett i ett mikroskop.Foto: National Cancer Institute/Unsplash.

Vi bedriver cancerforskning i frontlinjen. Våra forskare riktar sig in på att både förstå mekanismerna bakom cancer och på kliniska studier som snabbare kan komma patienter till nytta.

Cancer en komplex och heterogen sjukdomsgrupp som består av cirka 200 olika tumörsjukdomar.

Tack vare forskning har vår kunskap om cancer ökat enormt under de senaste decennierna. Allt fler överlever cancer och många blir helt friska. Men utmaningarna är fortsatt mycket stora och minst var tredje person i Sverige kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.

Olika sorters forskning krävs

Vid Lunds universitet bedrivs olika typer av cancerforskning. Forskningen har som mål att förbättra diagnoser, prognoser, behandling och vård av de vanligaste cancerformerna bröstcancer och prostatacancer, men forskningen tittar också andra cancersjukdomar som till exempel leukemi, lungcancer och melanom (hudcancer).

Forskarna undersöker bland annat:

  • hur cancerceller kommunicerar och vilka mekanismer som styr celltillväxten
  • den inflammatoriska processen under tumörutveckling
  • tumörernas mikromiljö för att bättre förstå molekyler och ta fram behandlingsmöjligheter
  • orsakerna till hur cancer uppstår. Forskarna kartlägger till exempel genetiska faktorer och studerar olika mutationer vid tumörutveckling
  • sjukdomsspecifika indikatorer för att använda dem i diagnostiska eller terapeutiska verktyg
  • behandlingar utifrån olika perspektiv så som biverkningar, tumörers resistens mot behandling eller behandling av metastaser.

Forskningen spänner över hela kedjan från laboratorieforskning till kliniska studier på cancerpatienter och patient- och anhörigperspektiv i samarbete med universitetssjukvården.

Användningsområden

I nära samarbete med universitetssjukvården i Region Skåne i Skåne och andra verksamheter tar forskarna fram nya lösningar inom exempelvis följande områden:

Cancerforskning vid Lunds universitet

Lunds universitets cancercentrum (LUCC) samordnar cancerforskningen vid universitetet. LUCC ger stöd till universitetets och Region Skånes ledningar till att fatta välinformerade och strategiska beslut inom cancerområdet.

LUCC är kontaktpunkt för aktörer och organisationer som vill samverka med cancerforskare.

Webbplats

LUCC – lucc.lu.se

Forskningsmiljöer

Länkarna går till andra webbplatser. På vilken nivå länka?

Samarbeten med Region Skåne


Aktuellt inom forskningsområdet

Hur naturen ska värderas i relation till politiskt och ekonomiskt beslutsfattande är temat för IPBES nya rapport. Bild: Istockphoto.

Hur ska naturen värderas? Ny rapport på väg från IPBES

Hur man ska värdera naturen och de livsviktiga ekosystemtjänster den förser oss med står i fokus när IPBES släpper en ny rapport den 11 juli.

Maj Rundlöf tittar på ett blommande kastanjeträd

Blommorna som gynnar både bin och biologisk mångfald

Allt fler vill hjälpa bin och andra pollinerare och väljer därför att odla blommor rika på nektar och pollen. Men vilka blommor gör allra störst nytta? Enligt pollineringsforskare ...

Varje år räknar forskarna insekter på tusentals björkblad. Foto: Åke Lindström.

Lappländskt leddjursliv kartlagt i unik långtidsstudie

Unik långtidsstudie visar att insekter och spindlar trivs i västerbottnisk fjällbjörkskog.